SOU 2017:71 Bostäder på statens mark
� en möjlighet?
   
 
Titel:SOU 2017:71 Bostäder på statens mark � en möjlighet?
Utgivningsår:2017
Omfång:172 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246696
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:71
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Uppdraget innebär att verka för att få till stånd ett bostadsbyggande på statens fastigheter. Där utredningen bedömer att ett bostadsbyggande skulle kunna vara aktuellt ska relevanta aktörer sammanföras i syfte att realisera bostadsbyggandet.

Uppdraget består av två delar. Den första delen, som redovisas i det här betänkandet, består av en inventering och utredningens bedömning. Den andra delen av uppdraget utgörs av en förhandlingsfas.

Har kommit fram till att man ska arbeta vidare med och verka för överlåtelser av cirka 65 fastigheter. Det är svårt att ange hur många bostäder som skulle kunna uppföras om fastigheterna faktiskt kommer i kommunernas ägo, men man uppskattar att det kan röra sig om cirka 21 000 bostäder som skulle kunna byggas. Det finns en stor variation i kommunernas bedömningar när det gäller den tidpunkt då bostäder kan vara färdigställda. Variationen sträcker sig från år 2019/2020 till år 2040/2050.
 
  © 2017 Jure AB