Ds 2017:40 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
   
 
Titel:Ds 2017:40 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
Utgivningsår:2017
Omfång:82 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246641
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Med anledning av de nya EU-bestämmelserna redovisas i denna promemoria bedömningar och förslag till författningsändringar inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende den officiella statistiken.

Vidare föreslås vissa författningsändringar för att bl.a. förbättra statistikansvariga myndigheters förutsättningar att framställa statistik.

De flesta författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB