Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket
   
 
Titel:Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket
Utgivningsår:2017
Omfång:113 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246726
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna.

Reglerna föreslås bli införda som en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Konsultationsordningen föreslås gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt gällande lagstiftning. Syftet är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser.
 
  © 2017 Jure AB