Ds 2017:46 Kriminalvårdens datalag
� Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:Ds 2017:46 Kriminalvårdens datalag � Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2017
Omfång:304 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246801
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

EU:s dataskyddsreform innebär att en ny dataskyddsförordning kommer att utgöra grunden för generell personuppgiftsbehandling inom EU från och med den 25 maj 2018.

Reformen omfattar även ett nytt direktiv med särregler för den personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter för bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet. Denna promemoria innehåller förslag till de författningsändringar som behövs med anledning av dataskyddsförordningen för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling till den del den inte omfattas av EU:s dataskyddsdirektiv.
 
  © 2017 Jure AB