Ds 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer
   
 
Titel:Ds 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer
Utgivningsår:2017
Omfång:78 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246870
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:49
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian analyseras rättsliga förutsättningar för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer.

I promemorian analyseras de rättsliga förutsättningarna för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer.

Bedömningen görs att bestämmelserna om omedelbart omhändertagande i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) behöver förtydligas och kompletteras.

I promemorian anges att det bör förtydligas att skyddsbehövande barn och unga som vistas i Sverige kan omhändertas omedelbart i akuta situationer, oberoende av om de har hemvist utomlands eller har någon annan anknytning till utlandet. Vidare anges att regleringen bör kompletteras med nya bestämmelser om handläggningen, tidsfrister och förnyad domstolsprövning i internationella ärenden.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.
 
  © 2017 Jure AB