Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet
   
 
Titel:Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet
Utgivningsår:2017
Omfång:123 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246856
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:48
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Syftet med detta är att förbättra statistiken på upphandlingsområdet för att öka kunskaperna om den offentliga upphandlingen, vilket bl.a. kan förbättra möjligheterna till en strategisk styrning samt uppföljning och utvärdering på upphandlingsområdet.
 
  © 2017 Jure AB