Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
   
 
Titel:Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
Utgivningsår:2017
Omfång:138 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246849
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas en rad förslag för att utredningsverksamheten enligt lagen om utredningar avseende vissa dödsfall ska bli mer effektiv och ändamålsenlig.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB