Ds 2017:50 Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga
   
 
Titel:Ds 2017:50 Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga
Utgivningsår:2017
Omfång:43 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246887
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria görs en översyn av förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga, som genom återupptagandet av värnplikten återigen kommer att bli tillämplig. I promemorian redovisas bakgrunden till den nuvarande medinflytandeförordningen och hur bestämmelserna ser ut i dag. Därefter diskuteras hur ett moderniserat medinflytande bör utformas. För att åstadkomma ett ändamålsenligt system, tillämpligt oberoende av förändringar av antalet totalförsvarspliktiga, föreslås en ny förordning. De totalförsvarspliktiga ska kunna utöva medinflytande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i syfte att i övrigt främja goda utbildningsförhållanden.

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.
 
  © 2017 Jure AB