Ds 2017:53 Rätten till offentlig försvarare
� Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv
   
 
Titel:Ds 2017:53 Rätten till offentlig försvarare � Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv
Utgivningsår:2017
Omfång:146 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246986
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:53
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian övervägs genomförandet i svensk rätt av EU-direktivet om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (rättshjälpsdirektivet).

Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 5 maj 2019.
 
  © 2017 Jure AB