Medicinska Ord
� Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer
   
 
Författare:Malmquist Jörgen , Lundh Bengt
Titel:Medicinska Ord � Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:464 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144109794
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 665 SEK exkl. moms

 

Uppslagsboken Medicinska Ord (MO) är en modern medicinsk ordbok som förklarar de medicinska facktermernas betydelser. Boken redovisar de viktigaste termerna från sjukvården, medicinska basvetenskaper och medicinsk forskning. Befintliga läkemedel är inkluderade liksom ett urval termer från odontologi, vetenskapsmetodik, lagstiftning och administration. Termer i grekisk-latinsk grundform har tagits med om de belyser innebörden av andra termer.

MO är mer än en ren översättning av facktermer till ett ord eller uttryck i allmänspråket. Många uppslagsord är försedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. Inför 6:e upplagan har MO genomgått en omfattande revision med anledning av de många förändringar som skett inom det medicinska termområdet under de senaste åren.

MO riktar sig i första hand till alla dem som utbildar sig för olika yrken inom sjukvården och till lärare inom dessa utbildningar. Boken är också avsedd för dem som redan är verksamma inom sjukvården och dess administration och tillsyn. Den är även till nytta för dem inom allmänheten som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller som anhöriga till patienter, liksom för journalister, jurister m.fl.
 
  © 2017 Jure AB