Ds 2017:61 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
   
 
Titel:Ds 2017:61 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
Utgivningsår:2017
Omfång:35 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247150
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget
innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB