Prop. 2017/18:67 Tillgänglighetsdelgivning
� försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål
   
 
Titel:Prop. 2017/18:67 Tillgänglighetsdelgivning � försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål
Utgivningsår:2018
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718067
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:67
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen lämnar i denna proposition förslag om ett nytt delgivningssätt – tillgänglighetsdelgivning. Förslaget syftar till att skapa en effektivare handläggning av brottmål och snabbare lagföring av brott.

Delgivningssättet innebär att delgivning sker genom att stämning och andra handlingar i ett brottmål hålls tillgängliga vid tingsrätten från en i förväg bestämd tidpunkt. Den misstänkte ska vid ett personligt sammanträffande med polis eller åklagare ha delgetts information om denna tidpunkt och om vid vilken tingsrätt handlingarna hålls tillgängliga. Tillgänglighetsdelgivning ska få användas på försök vid de tingsrätter som regeringen bestämmer.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB