SOU 2017:114 reboot
� omstart för den digitala förvaltningen
   
 
Titel:SOU 2017:114 reboot � omstart för den digitala förvaltningen
Utgivningsår:2017
Omfång:548 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247457
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:114
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 731 SEK exkl. moms

 

Utredningen bedömer att regeringen det senaste året genom en serie olika initiativ har markerat en tydlig förändring av inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen. I flera avseenden innebär initiativen en tydlig omprövning av tidigare ställningstaganden. Det som pågår kan därför beskrivas som en omstart – reboot – av politiken för digitalisering inom den offentliga sektorn. De förslag som återges i detta slutbetänkande, liksom förslagen i utredningens delbetänkande (SOU 2017:23, se Relaterade produkter, till höger) bygger vidare på dessa åtgärder och är avsedda att komplettera dem.

Ur innehållet:

- förslag till lag om statlig elektronisk identitetshandling
- förslag till lag om infrastruktur för digital post
- förslag till förordning med mål för de statliga myndigheternas digitaliseringsarbete
- individ och myndighet i det digitala samhället
- effektiv styrning av en samverkande förvaltning
 
  © 2017 Jure AB