Kommunikationssamhället i juridiken
   
 
Författare:Olsen Lena
Titel:Kommunikationssamhället i juridiken
Utgivningsår:2018
Omfång:145 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370338
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Moderna medier som telefoni, radio och tv samt internet kan juridiskt behandlas t.ex. inom ramen för medierätt och rättsinformatik. Man kan emellertid också utgå från kommunikationssamhället, kanske så att en avsändare överför någon form av meddelande via ett medium till en mottagare. Tankesättet förekommer i lagstiftningen såväl uttryckligen som underförstått. Boken visar att angreppssättet kan användas för att analysera enskilda rättsregler men också grupper av regler med vad gäller moderna medier.

I boken berörs även förhållandet till gängse metoder för rättsvetenskap liksom synen på ämnesområdet som helhet.
 
  © 2017 Jure AB