SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon
� en introduktion
   
 
Titel:SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon � en introduktion
Utgivningsår:2018
Omfång:1296 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247662
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om självkörande fordon
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:16
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 731 SEK exkl. moms

 

Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Regelverken på transportområdet har huvudsakligen tillkommit under en tid då all körning av fordon skedde manuellt. De är därför inte avsedda för eller anpassade till högt eller fullt automatiserad körning.

Utredningen föreslår bland annat:

- Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare
- Nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar
- Introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II
- 20 km/t eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet.
- Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning

Utgångspunkten är att Sverige i så stor utsträckning som möjligt ska bejaka en snabb introduktion av fordon med automatiserade funktioner. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag.

Förslagen är avsedda att påbörja en anpassning av regelverken, så att dessa inte hindrar utvecklingen av nya lösningar för en förbättrad transportpolitisk måluppfyllelse.
 
  © 2017 Jure AB