Prop. 2017/18:126 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot
   
 
Titel:Prop. 2017/18:126 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot
Utgivningsår:2018
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:126
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , IT-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag som möjliggör en mer digital hantering av ordningsbot och strafföreläggande samt ansökan om betalningsföreläggande och handräckning.

Ändringarna innebär bl.a. att elektroniska underskrifter tillåts. Förslag lämnas även för att tillåta elektroniskt undertecknande av domstolsavgöranden. Förslagen öppnar upp för betydande effektiviseringar, inte minst hos Polismyndigheten. Dessutom skapas förutsättningar för bättre service till medborgarna genom snabbare och enklare kommunikation i elektronisk form med berörda myndigheter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB