SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
   
 
Titel:SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
Utgivningsår:2018
Omfång:559 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247808
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitaliseringsrättsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:25
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Tillit till den digitala förvaltningen är centralt. Utredningen föreslår bland annat:

- en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid vissa automatiserade förfaranden,
- nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital kommunikation från förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar bland annat enskildas självbestämmande och vikten av säkra förfaranden, och
- ny lagstiftning om straffsanktionerad tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift eller andra it-baserade funktioner till privata leverantörer och en reglering av sekretessöverväganden inför sådan utkontraktering.
 
  © 2017 Jure AB