Offentlighet i det digitala samhället
� vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd
   
 
Författare:Ledendal Jonas , Wernberg Joakim , Larsson Stefan
Titel:Offentlighet i det digitala samhället � vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd
Utgivningsår:2018
Omfång:324 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115526
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 587 SEK exkl. moms

 

Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. Respektive rättsområde diskuteras överskådligt och i skilda avdelningar.

Boken riktar sig i första hand till myndighetsjurister och andra som arbetar praktiskt med information från den offentliga förvaltningen.
 
  © 2017 Jure AB