Offentlighet & IT
� Vägledning för förvaltningen om författningar och regler som styr IT-användningen
   
 
Titel:Offentlighet & IT � Vägledning för förvaltningen om författningar och regler som styr IT-användningen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:172 sid.
Förlag:Statskontoret
ISBN:9172204729
Serie:Statskontoret nr. 2002:1
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 139 SEK exkl. moms

 

Tredje utgåvan av vägledningen visar hur myndigheterna kan genomföra elektronisk förvaltning och visionen om ”24-timmarsmyndigheten” med bibehållna krav på offentlighet, sekretess, integritet och säkerhet.

Vägledningen behandlar rättsliga regler vid användningen av informationsteknik. Från registreringen av ett ärende, via fortsatt handläggning och beslut, till arkivering och tillhandahållande av uppgifter till allmänheten. Målgruppen är främst jurister och administratörer inom förvaltningen.

Vägledningen har sin tyngdpunkt i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen och dess förhållande till informationstekniken behandlas särskilt. Detsamma gäller kopplingen mellan dessa regler och personuppgiftslagen, förvaltningslagen samt arkivlagen.

Statskontoret lämnar råd i frågor som gäller offentlighetsprincipen och informationsteknik.
 
  © 2017 Jure AB