SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt
� Förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
   
 
Titel:SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt � Förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
Utgivningsår:2018
Omfång:593 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248140
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:44
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Enklare och flexiblare regler i LOU och LUF - och minskat antal överprövningsmål!Det huvudsakliga uppdraget kan sammanfattande beskrivas med att utredningen lämnar förslag till lagstiftning i två delar.

I den första delen presenteras förslag om hur reglerna i LOU och LUF om upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster som anges i lagarnas bilaga 2 (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) kan göras enklare och flexiblare.

I den andra delen av uppdraget övervägs vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål, och lämnas förslag till regler om ansökningsavgift i överprövningsmål samt om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader.
 
  © 2017 Jure AB