Förvaltningslagen (REVIDERAD 1:A UPPLAGA)
� En kommentar
   
 
Författare:Ahlström Kristina
Titel:Förvaltningslagen (REVIDERAD 1:A UPPLAGA) � En kommentar
Anmärkning:Endast smärre ändringar.
Utgivningsår:2018
Omfång:306 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106785
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 601 SEK exkl. moms

 

Den 1 juli 2018 träder en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och återfinns i lagtext. Viss utvidgning av bestämmelserna har skett och en helt ny reglering har införts för situationer när myndigheten dröjer med att avgöra ärenden.

Regleringen är grundläggande för svensk förvaltning och av stor betydelse för att allmänheten ska ha stort förtroende för att förvaltningen sköts på ett rättssäkert och effektivt sätt.

I boken lämnas en kommentar till 2017 års förvaltningslag. Kommentaren ges ut redan våren 2018 för att användas vid utbildning och förberedelser inför ikraftträdandet av den nya förvaltningslagen.
 
  © 2017 Jure AB