Underhållsstöd och underhållsbidrag
   
 
Författare:Bejstam Lars , Wickström Anita
Titel:Underhållsstöd och underhållsbidrag
Utgivningsår:1996
Omfång:248 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9139200027
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok kommenteras lagen om underhållsstöd som trädde i kraft den 1 december 1996. Boken innehåller även en redogörelse för gällande bestämmelser vad gäller föräldrars underhållsskyldighet mot barn och föräldrars kostnader i samband med umgänge med barn, bl.a. de resekostnader som kan uppkomma. Även en redogörelse för rättspraxis och för Socialstyrelsens allmänna råd om underhållsbidrag till barn samt reglerna om indrivning av underhållsbidrag m.m. behandlas.
 
  © 2017 Jure AB