Läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (NY REVIDERAD UPPLAGA)
� Reviderad 2018.
   
 
Titel:Läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (NY REVIDERAD UPPLAGA) � Reviderad 2018.
Utgivningsår:2018
Omfång:184 sid.
Förlag:Skolverket
ISBN:9789138327241
Ämnesord:Offentlig rätt

Preliminärt pris: 182 SEK exkl. moms

 

Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga skolans uppdrag att främja jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna. Kursplaner för ämnen och ämnesområden har stadieindelats och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i fem ämnen har tillkommit.Läroplanen för grundsärskolan innehåller tre delar.

Den första delen Skolans värdegrund och uppdrag och den andra delen Övergripande mål och riktlinjer beslutas av regeringen. Den tredje delen innehåller kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskola) som beslutas av Skolverket. Även kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan.För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet.
 
  © 2017 Jure AB