Om normer
   
 
Författare:Baier Matthias , Svensson Måns
Titel:Om normer
Utgivningsår:2018
Omfång:167 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144127651
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Hur vet vi vad som är rätt och fel i en situation? Och hur avgör 
vi hur vi ska handla? Lagar är tydligt nedskrivna och det finns 
föreskrivna sanktioner om man bryter mot lagen. Men så tydligt 
är inte vårt samhälle. När vi är laglydiga utan att känna till lagen följer vi egentligen normer. Vårt handlande styrs sällan enbart av 
lagar och regler utan av dessa, oskrivna och osynliga, normer.

Normer och rättsregler hänger ihop. I den här boken analyseras och diskuteras samhällets och rättssystemets normer. Författarna ger en övergripande bild av vad normer är, hur de definieras, deras tillkomst och uppbyggnad samt olika typer av normer. De reflekterar även över normers betydelse i samhället – vilka funktioner de har och varför vi följer normer.

Om normer är en uppföljning och fördjupning av Om rättssociologi. Boken är särskild framtagen för grundutbildningen i rättssociologi, men kan med fördel användas även på utbildningar i juridik, sociologi, socialt arbete och kriminologi.
 
  © 2017 Jure AB