SOU 2014:29 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
   
 
Titel:SOU 2014:29 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Utgivningsår:2018
Omfång:213 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241103
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:29
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningens övergripande uppdrag är att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. I ett delbetänkande lämnar utredningen förslag som ger ensamstående en möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor. I delbetänkandet föreslår utredningen också nödvändiga följdändringar i den föräldraskapsrättsliga regleringen och i annan lagstiftning.

Uppdraget i övrigt, som bland annat innefattar frågor om surrogatmoderskap, ska redovisas senast den 24 juni 2015.
 
  © 2017 Jure AB