Dataskyddsförordningen GDPR
� Förstå och tillämpa i praktiken
   
 
Författare:Wendleby Monika , Wetterberg Dag
Titel:Dataskyddsförordningen GDPR � Förstå och tillämpa i praktiken
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:528 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152356340
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 531 SEK exkl. moms

 

GDPR/Dataskyddsförordningen - Förstå och tillämpa i praktiken är en kombinerad juridisk handbok och managementhandbok och författarnas förhoppning med boken är att den på flera sätt ska stimulera och underlätta i arbetet med dataskyddsförordningen. Få svar på frågor såsom: Vad är en personuppgift? När behöver samtycke inhämtas? Vad gäller personuppgifter i anställningsavtal och andra avtal, såsom leverantörsavtal? Är bankkonto en känslig personuppgift? Vad börjar man inventera?

Boken är uppdelad i tre delar:
1. Den första delen är en juridisk handledning där hela regelverket gås igenom. Varvat med beskrivande juridiska texter finns konkreta exempel på hur man kan arbeta med de juridiska frågorna (exempel ges från olika branscher).

2. Den andra delen ger stöd i det praktiska arbetet. Den ger tips inte bara i de juridiska frågorna, utan också hur man kan hantera frågorna utifrån ett modernt verksamhetsutvecklingsperspektiv.

3. Den tredje delen fokuserar på juridiken om olyckan är framme och organisationen hamnar i ett tillsynsärende och kanske i domstol. Regelverket beskrivs på ett tydligt sätt, vilket kommer att underlätta i sådana situationer.

Den andra upplagan innehåller bl a:

Helt nyskrivna delar om personuppgiftsansvaret bl.a. vad som krävs när organisationer är gemensamt personuppgiftsansvariga med andra samt i vilka fall fysiska personer kan bli personuppgiftsansvariga.

Utökat avsnitt om dataskyddsombud samt flera praktiska tips hur det arbetet bäst hanteras.

Helt nya avsnitt om konsekvensbedömning och samråd, behandlingsregister, forskning och certifiering.

Helt nytt avsnitt om överföringar till tredje land och internationella organisationer.
Författarna:

Monika Wendleby är jurist och har på senare år också läst in delar av en Master of Business Administration. Hon arbetar i dag som managementkonsult på Passacon AB där hon hjälper kunder med allt från ledarskap och kommunikation till visioner, strategier, organisation, kultur och värderingar.

Dag Wetterberg är advokat och grundare av Wetterberg Advokatbyrå som är en affärsjuridisk advokatbyrå med specialisering inom immaterialrätt, IT- rätt, GDPR, marknadsrätt, yttrandefrihet samt rättsprocesser inom dessa områden. Dag är expert hos InsureSec rörande utveckling av utbildningsfrågor i GDPR.
 
  © 2017 Jure AB