Särtryck ur KonkursArbetsrätt
� Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion
   
 
Författare:Danhard Erik
Titel:Särtryck ur KonkursArbetsrätt � Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion
Utgivningsår:2018
Omfång:189 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237520
Ämnesord:Arbetsrätt , Insolvensrätt , Processrätt

Pris: 133 SEK exkl. moms

 

Särtrycket ur KonkursArbetsrätt är särskilt framtaget för undervisningsändamål och innehåller vissa utdrag ur boken KonkursArbetsrätt, sjätte upplagan från 2018.

Innehåll:
1.2 Obeståndsförfaranden
1.3 Arbetsrätten vid obestånd
3.1 Anställningsavtalet
3.2 Uppsägning av anställningsavtal
3.3 Rättsförhållandet vid konkurs
3.4 Konkursboet som arbetsgivare
3.5 Konkursbolön
3.6 Arbetsrätten hos en förvärvare
4.1 Reglerna om lönefordringar
Utdrag ur bilagorna
 
  © 2017 Jure AB