SOU 2018:48 En lärande tillsyn
� Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
   
 
Titel:SOU 2018:48 En lärande tillsyn � Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
Utgivningsår:2018
Omfång:150 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248201
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tillitsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Den statliga tillsynen kan i vissa fall ha utformats så att utvecklingen av kommunal verksamhet hindras. Mot bakgrund av det vill regeringen utveckla tillsynen så att denna om möjligt bidrar mer till utveckling. Utredningen har därför bl.a. haft i uppdrag att analysera hur den statliga tillsynen påverkar kommunal verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt föreslå hur tillsynen kan bidra mer till verksamhetsutveckling.
 
  © 2017 Jure AB