SOU 2018:63 Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
   
 
Titel:SOU 2018:63 Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Utgivningsår:2018
Omfång:359 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248492
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:63
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft till uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen.

Utredningen föreslår att den särskilda reglering som nu gäller för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter upphävs och att nya lagar och förordningar införs. En ny reglering medför att Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt kan bedriva sina verksamheter effektivt och rättssäkert, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten värnas.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.
 
  © 2017 Jure AB