SOU 2018:67 Ett snabbare bostadsbyggande
   
 
Titel:SOU 2018:67 Ett snabbare bostadsbyggande
Utgivningsår:2018
Omfång:233 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248539
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Byggrättsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:67
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva egen mark.

Utredningen analyserar kommunernas verktyg och beskriver hur kommunerna arbetar med frågorna. Den lyfter många goda exempel och analyserar hur tillämpningen skulle kunna förbättras. En övergripande fråga är markpolitiken. De områden där kommunernas verktyg behöver vässas genom en förändrad lagstiftning identifieras, och det handlar om:

- genomförandetid,
- exploateringsavtal,
- expropriation,
- inlösen och förköpslagen samt
- uppföljning av detaljplaner.
 
  © 2017 Jure AB