SOU 2018:72 Expertgruppen för digitala investeringar
� Slutrapport
   
 
Titel:SOU 2018:72 Expertgruppen för digitala investeringar � Slutrapport
Utgivningsår:2018
Omfång:172 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248591
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Expertgruppen för digitala investeringar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:72
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Expertgruppen för digitala investeringar bildades som en del av regeringens ambitioner om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och med det uttryckliga syftet att statliga myndigheter ska bli bättre på digital verksamhetsutveckling. Expertgruppen har haft i uppdrag att ge råd och stöd till 20 myndigheter. Dessa myndigheter står för hälften av statens samlade it-kostnader.Utredningen har funnit några områden där det finns utrymme för förbättringar och där åtgärder behöver vidtas, bland dem finns:

- en satsning på digital kompetens
- goda exempel att bygga vidare på – viktigt att röra sig mot bredare satsningar
- agera i nuet men höj också blicken – de digitala satsningarna behöver ett tydligare framtidsperspektiv
- accelerera myndigheternas verksamhetsutveckling genom att etablera ett mer flexibelt och snabbfotat arbetssätt
- Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) – en viktig aktör
 
  © 2017 Jure AB