SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden
� En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden
   
 
Titel:SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden � En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden
Utgivningsår:2018
Omfång:426 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248560
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2017 års arvsfondsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:70
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningen har sett över och analyserat vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Meningen med översynen har varit att se till att Allmänna arvsfondens medel används till det de är avsedda för och att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.Utredningen har bland annat föreslagit:

- hur ett villkor kan utformas som ser till att endast organisationer som i sin verksamhet respekterar demokratiska värderingar kan få stöd
- har också analyserat kriterierna för stöd,
- övervägt frågor om arvsavstående och
- sett över vissa administrativa frågor
 
  © 2017 Jure AB