Stiftelsehandboken
   
 
Författare: Aamisepp Peter , Fagerberg Kerstin , Lindman Jan , Löfgren Lewin Brita
Titel:Stiftelsehandboken
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:227 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115359
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 433 SEK exkl. moms

 

Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Det finns ungefär 19 300 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångar uppgående till ett värde av drygt 359 miljarder kronor. Detta gör stiftelser till en positiv och viktig kraft i utvecklingen av det svenska samhället.

I Stiftelsehandboken ges en allmän översikt av det mesta som rör svenska stiftelser. Boken fokuserar både på de legala områdena som skatterätt, civilrätt, redovisning och revision och områden som kapitalförvaltning och utdelningspolitik, samt innehåller även en mer praktisk handledning till hur arbetet i stiftelsen kan organiseras.

Stiftelsehandboken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med stiftelser eller som överväger att bilda en stiftelse. Boken berör olika typer av stiftelser med tonvikt på den vanligaste formen, avkastningsstiftelser.

I denna tredje upplaga har avsnittet om redovisning uppdaterats avseende ändringar i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens regelverk. Övriga avsnitt har omarbetats och uppdaterats med aktuella siffror och diagram.
 
  © 2017 Jure AB