Skatt på skog
� Enskild näringsverksamhet
   
 
Författare:Antonson Jan , Rydin Urban , Bartels Katarina
Titel:Skatt på skog � Enskild näringsverksamhet
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:727 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021063
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 839 SEK exkl. moms

 

Skatt på skog behandlar ingående de mycket gynnsamma men komplicerade skattereglerna för skogsägare och därmed också för samtliga enskilda näringsidkare. Exempel, ca 500 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och de olika kammarrätterna och författarnas egna tolkningar i svåra lagtolkningsfrågor kompletterar framställningen.

Rätt tillämpade regler medför låga skatter, men det viktigaste är inte att få så låg skatt som möjligt utan att betala ”rätt skatt”. Pusselbitarna och hur man ska pussla rätt behandlas utförligt i boken. I denna upplaga finns ett nytt kapitel om driftsaktiebolag, och kapitlet om överlåtelser och generationsskifte har kraftigt utökats.

I ett särskilt kapitel finns författarnas skatteplaneringstips, med många värdefulla råd, bl.a. om hur man med hjälp av omprövningsmöjligheterna kan få än mer gynnsamt skatteutfall några år efter det aktuella beskattningsåret. Skogsägarens sociala förmåner tas också upp och diskuteras.

Författarnas långa erfarenhet av skogsbeskattningsfrågor gör att boken tar upp det mesta som är värt att veta om reglerna. Genom deras eget ägande av skog har de flesta vardagliga frågeställningar beaktats, vilket gör boken mycket praktisk.

Skatt på skog vänder sig till alla som äger skog eller i övrigt driver enskild näringsverksamhet, rådgivare i skogliga och andra skattefrågor för småföretag, redovisningskonsulter och revisorer.
 
  © 2017 Jure AB