Arbetsdomstolens domar 2015
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:Arbetsdomstolens domar 2015 � Inbunden årsvolym
Utgivningsår:2016
Omfång:754 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138326695
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Arbetsdomstolens domar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1212 SEK exkl. moms

 

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2015.
 
  © 2017 Jure AB