SOU 2019:14 Ett säkert statligt ID-kort
� med e-legitimation
   
 
Titel:SOU 2019:14 Ett säkert statligt ID-kort � med e-legitimation
Utgivningsår:2019
Omfång:451 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249116
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2017 års ID-kortsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:14
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag till förändringar av de krav och rutiner som gäller för svenska identitetshandlingar i syfte att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar.

Utredningen föreslår bland annat en ny lag och en ny förordning om statliga identitetshandlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation. I lagen avses med statliga fysiska identitetshandlingar de fysiska identitetshandlingar som staten utfärdar, dvs. det nya id-kortet och passet.
 
  © 2017 Jure AB