Bouppteckning & arvskifte
� Praktisk handbok
   
 
Författare:Molin Anna , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Bouppteckning & arvskifte � Praktisk handbok
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:204 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951583
Ämnesord:Familjerätt , Skatterätt , Ekonomi

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

I denna bok visas steg för steg hur en korrekt bouppteckning upprättar och hur ett slutligt arvskifte genomförs.

Det görs en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett dödsfall, exempelvis frågor om arvsordning, dödsbodelägarkrets, bodelning mellan makar eller sambor, testamenten och värdering av tillgångar och skulder. Tydliga exempel visar hur alla dokument kan utformas.

Boken är skriven på begriplig svenska och innehåller många praktiska exempel som underlättar förståelsen.

Nytt i upplaga 9
- Nytt kapitel: Skattefrågor vid arv
- Uppdaterad med de nya bouppteckningsblanketterna från Skatteverket
- Fler exempel avseende storleken på efterarv
- Uppdaterade fakta- och sifferuppgifter

Innehåll:
- Bouppteckning
- Dödsbo­­­anmälan
- Bouppgivare
- Förrättningsmän
­- Försäkran och edgång
- Arvsordningen
- Arvslott och laglott
- Efterlevande make och sambo
- Särkull­barn
- Bröstarvingar
- Efter­arvingar
- Testa­menten
- Full äganderätt och fri förfoganderätt
- Klander av testamente
- Äkten­skaps­förord
- Gifto­rättsgods och enskild egendom
- Dödsbodel­ägare
- Universella testamentstagare
- Liv- och pensions­försäkringar
- Legatarier
- Gåvor och förskott på arv
- Värdering av tillgångar och skulder
- Begravnings- och boupp­teck­nings­kost­nader
- Inom linjen-poster
­- Arvsavståenden
- Arvskifte och delarvskifte
- Basbeloppsreglerna
- Bodelning
- Inkomstskatt och deklarationer
- Lagfartsansökan
- Tilläggsbouppteckning
 
  © 2017 Jure AB