Skatter 2019
� pension och försäkring
   
 
Författare:Jansson Bo-Göran
Titel:Skatter 2019 � pension och försäkring
Upplaga:33 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:186 sid.
Förlag:IFU
ISBN:9789144130361
Ämnesord:Skatterätt , Försäkringsrätt

Pris: 536 SEK exkl. moms

 

Denna bok inleds med en översiktlig beskrivning av skattesystemet med fokus på inkomstbeskattning av fysiska personer. Stort utrymme ägnas sedan åt hur personförsäkring behandlas i skattehänseende med tonvikt på framför allt avdragsfrågorna avseende såväl privat som tjänsterelaterad försäkring, men även avkastningsskattereglerna avseende försäkring lyfts fram. För att ge en så fullständig bild som möjligt av på marknaden förekommande alternativ behandlas även individuellt pensionssparande (IPS) och investeringssparkonto (ISK).

Framställningen ger möjlighet till fördjupning genom hänvisningar till aktuella lagrum och relevant rättspraxis. Eftersom frågor inom området ofta rör tidigare gällande regler behandlas även vissa tidigare regleringar och viss framväxt av nu gällande regelsystem. ­Exempel, skatteberäkningar och, inte minst för undervisningsändamål, en lång rad övningsfrågor med svar ­illustrerar framställningen. Boken vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också användas vid utbildning avseende pensions- och försäkringsrelaterade skattefrågor inom personförsäkringsområdet.
 
  © 2017 Jure AB