SOU 2002:9 Skatt på avfall i dag - och i framtiden
   
 
Titel:SOU 2002:9 Skatt på avfall i dag - och i framtiden
Anmärkning:Prop. 2002/03:117.
Utgivningsår:2002
Omfång:465 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216183
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2001 års avfallsskatteutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:9
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 267 SEK exkl. moms

 

2001 års avfallsskatteutredning framhåller i detta betänkande att en skatt på avfall som förbränns kan skapa bättre ekonomiska förutsättningar för materialåtervinning och biologisk behandling av vissa delar av avfallet. Skatten bör vara ca 400 kr per ton avfall. Här tas även upp frågan om skattefrihet för täckmaterial på deponier och för bioaska samt naturgrusskatt.
 
  © 2017 Jure AB