Kommunikationsrätt
� Från avsändare till mottagare via internet, radio/tv eller telefoni.
   
 
Författare:Olsen Lena , Forzelius Jens , Gustavsson Daniel , Hammarén Anna , Holmqvist Lena , Larsson Magnus , Petterson Tord , Stenlund Anders
Titel:Kommunikationsrätt � Från avsändare till mottagare via internet, radio/tv eller telefoni.
Utgivningsår:2019
Omfång:509 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115793
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 847 SEK exkl. moms

 

Framställningen är inriktad på juridiken kring de allmänna och globala kommunikationsnäten telefoni, radio/tv samt internet. Ett kommunikationsperspektiv används för att åstadkomma en överblick av regelsystemet. Utgångspunkter är därför en avsändare som överför ett meddelande via ett medium till en mottagare.

De lagregler som är aktuella på området ordnas efter om de reglerar kommunikation i form av nät/signaler eller som symboliska meddelanden. De senare reglerna har delats upp beroende på om de avser överföringen av meddelandet eller kontroll av dess innehåll. Det centrala är vad regeln fokuserar på såsom infrastrukturen, vem avsändaren eller mottagaren är etc.

Ett antal rättsområden beaktas såsom konstitutionell rätt, lagen om elektronisk kommunikation och NIS-lagen, radio- och tv-lagen, upphovsrätt, konkurrens- och marknadsföringsrätt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt regler rörande avtal, kontrakt och konsumentskydd.

Kommunikationsrätt bidrar till att ge en överblick över de lagar och bestämmelser som gäller i samband med telefoni, radio/tv och internet. Den vänder sig till jurister, i synnerhet inom privat sektor, som kan vara specialister på något eller några av rättsområdena men som kanske inte är lika inlästa på samtliga relevanta ämnesområden.
Författarna har tillsammans en mycket bred erfarenhet av rättsområdet.

 
  © 2017 Jure AB