SOU 2019:21 Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige
� Slutbetänkande från Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (S 2018:01)
   
 
Titel:SOU 2019:21 Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige � Slutbetänkande från Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (S 2018:01)
Utgivningsår:2019
Omfång:246 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249222
Typ av verk:Lagförslag
Kommitte:Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Ökad samverkan och system för att rapportera hinder för investeringsfrämjande står i fokus.

I utredningen föreslås bland annat att dagens exportstrategi får ett ökat investeringsfrämjande fokus och att regionerna, via Tillväxtverket, får långsiktig finansiering för att ta emot och stödja utländska företag som vill investera i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB