Prop. 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster m.m.
Anmärkning:Ds 2001:13. Direktiv 2000/31/EG.
Utgivningsår:2002
Omfång:164 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:150
Ämnesord:IT-rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB