Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten
� 10 perspektiv
   
 
Författare:Vahlne Westerhäll Lotta
Titel:Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten � 10 perspektiv
Utgivningsår:2002
Omfång:308 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139105423
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 263 SEK exkl. moms

 

Detta samlingsverk innehåller tio artiklar skrivna av socialrättsforskare från de juridiska institutionerna i Göteborg, Lund och Uppsala. Författarna ger rättsäkerhetsaspekter på de socialrättsliga frågor som är centrala för dem som arbetar inom socialtjänsten, tvångsvården, den medicinska vården och inom socialförsäkringsområdet.

På socialtjänstområdet diskuteras bl.a. den statliga respektive den kommunala styrningen när det gäller människors behov av social trygghet och försörjning samt de rättsäkerhetsfrågor detta ger upphov till. Rättsäkerhetsapekter läggs också på den ökade privatiseringen inom socialtjänsten. Det nya pensionssystemet tas upp med utgångspunkt i en ny syn på rättsförhållandet mellan försäkringsgivare och försäkringstagare i den obligatoriska försäkringen. Vidare diskuteras renodlingen av begreppen sjukdom och arbetsoförmåga och deras konsekvenser. På det medicinrättsliga området anläggs rättsäkerhetsaspekter på försäkringsläkaren och dennes ställning i gränslandet mellan juridik och medicin.
 
  © 2017 Jure AB