Ds 2019:8 Värnkraft.
� Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025
   
 
Titel:Ds 2019:8 Värnkraft. � Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025
Utgivningsår:2019
Omfång:355 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249284
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Försvarsberedningen lämnar i sin slutrapport förslag om inriktningen av säkerhetspolitiken och utvecklingen av det militära försvaret 2021-2025. Man redovisar i slutrapporten en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen samt konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. De förslag som Försvarsberedningen redovisar och de förslag som redovisas i delrapporten Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66, se länk längre ned) ska ses som en helhet.

 
  © 2017 Jure AB