SOU 2019:24 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete
   
 
Titel:SOU 2019:24 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete
Utgivningsår:2019
Omfång:217 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249291
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om antidopning och dataskydd
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Utredningen om antidopning och dataskydd redovisar i sitt betänkande Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete sitt förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.
 
  © 2017 Jure AB