Prop. 2018/19:138 Straffet för mord
   
 
Titel:Prop. 2018/19:138 Straffet för mord
Utgivningsår:2019
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:138
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Förslaget innebär att det i straffbestämmelsen om mord anges att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB