Prop. 2018/19:139 Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
   
 
Titel:Prop. 2018/19:139 Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Utgivningsår:2019
Omfång:139 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819139
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:139
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål trädde i kraft den 1 maj 2018. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2019. I propositionen föreslår regeringen att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av 2022.

Det nya delgivningssättet tillgänglighetsdelgivning används i den pågående försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål.
 
  © 2017 Jure AB