Regeringens skrivelse 2018/19:152 Byggnaders energiprestanda
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:152 Byggnaders energiprestanda
Utgivningsår:2019
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819152
Serie:Propositioner nr. 2018/19:152
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på systemgränsen för byggnaders energiprestanda. Regeringen gör vidare bedömningen att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara, det vill säga icke-fossilbränslebaserade uppvärmningssystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm samt en effektiv elanvändning i uppvärmningen och att reglerna ska beakta effektutmaningen.
 
  © 2017 Jure AB