Prop. 2018/19:154 Brott mot förtroendevalda
   
 
Titel:Prop. 2018/19:154 Brott mot förtroendevalda
Utgivningsår:2019
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:154
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det införs en ny särskild straffskärpningsgrund i brottsbalken för brott som begås mot förtroendevalda.

Brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället och de förtroendevaldas utsatthet för brott ökar. Att utsätta en förtroendevald för brott på grund av förtroendeuppdraget är inte bara ett angrepp mot den förtroendevalde som person utan även mot det demokratiska systemet. Regeringen föreslår därför att det införs en ny särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken för brott som begås mot förtroendevalda. Förslaget innebär att det som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europaparlamentet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB