Prop. 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen
� ett enklare förfarande
   
 
Titel:Prop. 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen � ett enklare förfarande
Utgivningsår:2019
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819147
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:147
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning.

För att upprätthålla ett starkt integritetsskydd föreslår regeringen att
myndigheterna även i fortsättningen ska få bedriva kamerabevakning bara om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Denna intresseavvägning ska göras av myndigheterna själva och dokumenteras. Datainspektionen ska utöva tillsyn och kunna ta ut en sanktionsavgift av den myndighet som inte gör en dokumenterad intresseavvägning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB